WASSENAAR - Donderdag 25 juli is de intentieovereenkomst getekend voor het beheer en de exploitatie van de nieuw te bouwen sporthal aan de Dr. Mansveltkade in Wassenaar. De gemeente Wassenaar, vertegenwoordigd door wethouder H. Schokker, de voorzitter van de Kieviten, de heer Mildo Meijer en namens de Sporthalcommissie en het Wassenaars Sportcontact de heer Jan-Pieter Becker, trekken gezamenlijk op om tot realisatie van een multifunctionele sporthal te komen.

Samenwerking basis voor succes

De sporthalcommissie, de sportvereniging de Kieviten en de gemeente zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuwe sporthal. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een gezamenlijke inzet, een goed draagvlak en enthousiasme om op de huidige plaats van de tennis-/hockeyhal op het terrein van de Kieviten aan de Dr. Mansveltkade een multifunctionele sporthal te bouwen en het beheer onder te brengen bij De Kieviten. Deze nieuwe sporthal vervangt hiermee beide sporthallen, ook de sporthal De Schulpwei. De nieuwe combisporthal zal een grote kwaliteitsimpuls geven aan de binnensportfaciliteiten van de gemeente Wassenaar. De gemeenteraad van Wassenaar is akkoord gegaan met de voorstellen op dinsdag 16 juli 2019.

Doorpakken om het succes te bezegelen

Wethouder Schokker is blij met het bereiken van deze overeenkomst: ”Al lange tijd zijn er gesprekken en onderzoeken gaande om voor Wassenaar tot een nieuwe sporthal te komen, ik ben dan ook blij met wat we nu bereikt hebben en dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de voorstellen. Het is nu belangrijk om gezamenlijk door te pakken om zo snel mogelijk tot een daadwerkelijke aanbesteding over te kunnen gaan. Voor de verenigingen, maar ook voor alle Wassenaarders die sporten en gebruik willen maken van de sporthal. Mijn dank gaat uit naar de sporthalcommissie en de Kieviten om dit mede vorm te geven.”

Voorzitter Mildo Meijer van de Kieviten: ”De concentratie van binnensporten op een locatie is een winst voor de sport op de lange termijn binnen Wassenaar. Ongetwijfeld zal iedereen zich straks thuis voelen in de nieuwe sporthal. Dat is het streven, want niet alleen elke sportende Wassenaarder is belangrijk, maar ook het hebben van optimale faciliteiten hiervoor. Nu moeten we doorpakken en zo snel mogelijk het gebouw realiseren.”

Jan-Pieter Becker van de Sporthalcommissie en het Wassenaars Sportcontact vult aan: ”Een goede en volwaardige sporthal is wat Wassenaar verdient. Nu we al veel afspraken hebben gemaakt over de invulling en de mogelijkheden, moeten we nu echt tot realisatie komen, de bouwkosten blijven immers maar stijgen. Met de gemeente en de Kieviten is een goede basis gelegd voor het beheer en afspraken over de toekomst. Ik zie, behalve de stijgende bouwkosten, het vervolg zonnig in.”

Planning en kosten

Na de ondertekening moet er nog het nodige werk worden verzet om de sporthal daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen. Zo moet de voorbereiding van de aanbesteding, de daadwerkelijke aanbesteding en vervolgens de gehele bouwprocedure nog starten. Hier gaat de gemeente hard mee aan de slag. De gemeenteraad heeft ingestemd met het benodigde budget van €7,4 miljoen om de bouw mogelijk te maken. De ingebruikname van de sporthal is naar verwachting medio 2021.