WASSENAAR - Theo Kemper is benoemd als interim-directeur van de Werkorganisatie Duivenvoorde, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De interim-directeur start op 1 september.

De colleges van Wassenaar en Voorschoten hebben onlangs besloten om anders te gaan willen gaan werken met aparte ambtelijke organisaties voor beide gemeenten. Als interim-directeur gaat Theo Kemper zorgdragen voor een juiste taakoverdracht naar beide gemeenten. Ook zal hij sturing geven aan de eventuele inrichting van een vernieuwde Werkorganisatie Duivenvoorde. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar. Ook de ambtenaren worden hierbij betrokken.Taken die apart bij de gemeentes worden ondergebracht dragen bij aan het realiseren van de opgaven/ambities van de beide gemeenten.

Taken waar de WODV zich op zal toeleggen, zijn gericht op gezamenlijke meerwaarde, efficiëntie en slagkracht. Met deze verandering willen de colleges van Wassenaar en Voorschoten beter aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingen binnen de beide gemeenten.