WASSENAAR - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om mee te werken aan het verlengen van de opvangperiode op Duinrell tot 15 juni 2021. De huisvesting van statushouders blijft nog achter, mede door corona, en er is nog sprake van de langere doorlooptijd van de asielaanvraag. Hierdoor blijven asielzoekers langer in de opvang bij het COA. Daardoor is er nog steeds een landelijk tekort aan opvangplekken. Gelet op de eerder gemaakte afspraken, de positieve samenwerking en de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden door het coronavirus, heeft het college positief gereageerd op het verzoek.


Huidige opvang

Sinds 2009 wordt met grote regelmaat groepen asielzoekers in de winter opgevangen op vakantiepark Duinrell. De huidige opvang is gestart in september 2019 en zou stoppen in maart 2020. De coronacrisis zorgt er voor dat de doorstroom vermindert. Het COA heeft daarom gevraagd om ook in de zomer van 2020 Duinrell als opvanglocatie te kunnen gebruiken. Duinrell en de gemeente hebben hier toen mee ingestemd. Dit zou overlopen in de winteropvang, waarvan het einde gepland stond in maart 2021.

Verzoek verlenging, afbouw en winteropvang
Het COA heeft bij de directie van Duinrell geïnformeerd naar de mogelijkheden van het voortzetten van de tijdelijke opvang in deze tijd van tekort aan opvangplekken. De directie heeft daarop positief gereageerd.

Daarvoor zijn in overleg met de gemeente de volgende afspraken gemaakt:

  • Van 15 maart t/m 14 juni 2021 dient een beweging te zijn van uitstroom van bewoners. Er is plaats voor tussen de 200 en maximaal 650 personen.
  • Van 15 juni t/m 12 september 2021 zal er géén opvang op Duinrell.
  • Op 13 september 2021 start de opvang Duinrell met geleidelijke opbouw naar maximaal 650 personen.
  • Vanaf 1 november 2021 kan er weer opbouw plaatsvinden naar maximaal 930 personen.
  • Op 15 maart 2022 wordt de winteropvangperiode geheel gestopt

Het college van burgemeester en wethouders heeft, gelet op de landelijke context, en de ervaring van de afgelopen jaren, positief gereageerd op het verzoek van het COA. Daarbij zijn wel afspraken gemaakt over de afbouw van het aantal opvangplekken, voldoende mogelijkheden voor dagbesteding op het terrein, eigen medische voorzieningen en het plaatsen van mensen die minimaal al twee maanden in Nederland verblijven.

Bijzondere omstandigheden
De opvang van de asielzoekers vindt plaats in bijzondere tijden. Door de coronacrisis is het aantal gasten op Duinrell teruggelopen, wat grote financiële consequenties heeft voor het park en het in dienst kunnen houden van hun medewerkers een uitdaging maakt.

Door het risico op verspreiding van corona zijn niet alle locaties geschikt voor het opvangen van asielzoekers. Op Duinrell vindt de opvang plaats op een apart gedeelte, met eigen faciliteiten en opgang. Daardoor is het hier wel mogelijk om asielzoekers op een veilige manier tijdelijk te plaatsen.

De coronamaatregelen zorgen er ook voor dat de activiteiten die vrijwilligers met de bewoners ondernemen tijdelijk gestopt zijn. Die zullen gestart worden zodra dit weer mogelijk is.

Burgemeester Leendert de Lange: Het is mooi om te zien hoe we als gemeenschap en dorp nu weer een bijdrage leveren aan een urgent maatschappelijk probleem. De huidige opvang verloopt goed en door de prettige samenwerking en duidelijke afspraken kijk ik ook met vertrouwen uit naar de verlenging en naar de winteropvang. Deze zomer zal Duinrell als vanouds weer in gebruik zijn voor vakantiegasten die komen genieten van de mooie groene omgeving in Wassenaar.