WASSENAAR - In week 24 t/m 26 worden er muurschilderingen aangebracht in de tunnel onder de N44 (bij de Houtlaan/Raaphorstlaan). Het aanbrengen van de muurschilderingen is een project van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Op deze manier wordt de fietsroute van Zoetermeer naar zee aantrekkelijker gemaakt.

De Landschapstafel Duin Horst & Weide is een samenwerking van zes gemeenten (Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar), maatschappelijke organisaties en ondernemers. De tunnel bij de Houtlaan wordt de eerste tunnel die een muurschildering krijgt. De tunnels krijgen allen een muurschildering van vogels, insecten en andere dieren die in de omgeving leven. In totaal zullen er drie tunnels voorzien worden van fleurige muurschilderingen. In deze tunnels worden ook dieren geschilderd die voorkomen in De Horsten/landgoederen en het weidegebied. Zo worden fietsers in de tunnels gewezen op flora, fauna en cultuurhistorie die voorkomen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit is het Zuid-Hollandse kustgebied van in totaal 450 km² dat loopt van Hoek van Holland tot Hillegom. Kijk voor meer informatie over het kustgebied op www.nationaalparkhollandseduinen.nl.

Toegankelijkheid
Een deel van de tunnel wordt afgesloten, zodat de kunstenaars van Gomad Graffix Street Art de muurschildering kunnen maken. Er komt een keet te staan aan de kant van de Houtlaan. Ook worden er borden geplaatst om fietsers en voetgangers te waarschuwen. De tunnel zal namelijk slechter toegankelijk zijn gedurende de periode dat er gewerkt wordt.

Planning
De muren van de tunnel worden op 11 en 12 juni schoongemaakt. Vervolgens worden vanaf 15 juni in twee weken tijd de muurschilderingen aangebracht. Dit wordt gedaan door streetartists van GOMAD Graffix. Eerst zullen zij grote vlakken aanbrengen, daarna maken ze meer gedetailleerde afbeeldingen. Op de muurschildering in de tunnel worden dieren, flora en fauna afgebeeld die in het duingebied van Wassenaar voorkomen.

Achtergrond
De provincie Zuid-Holland betaalt de helft van de kosten voor het aanbrengen van de schilderingen. De zes gemeenten, waaronder Wassenaar dragen ieder ook bij. Met Rijkswaterstaat zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt over het aanbrengen van de muurschilderingen en het beheer. De muurschilderingen blijven minimaal 5 jaar zitten en hopelijk zeker 10 jaar.