WASSENAAR - Via verschillende kanalen ontvangt de gemeente regelmatig vragen over de werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravensandeweg. De rode draad hierbij is dat u zich afvraagt: “Waarom moet het allemaal zo lang duren?!” en “Hoe moet het straks als het mooi weer wordt en we extra bezoekers voor Duinrell en het strand krijgen?” Terechte vragen, die wij graag nader toelichten.

Hoewel het niet altijd zichtbaar is, is de aannemer hard aan het werk om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Het type verharding op de Storm van ’s-Gravensandeweg is een elementenverharding, het aanbrengen ervan is ontzettend arbeidsintensief. Voordat de stenen weer aangebracht kunnen worden is er veel sorteerwerk nodig om stenen met afwijkende maat en de kapotte stenen te kunnen scheiden. Daarnaast moeten er voordat er werkelijk gestraat kan worden voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van trottoirbanden en vlak maken van de zandbaan, worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden ziet een buitenstaander niet maar zijn wel noodzakelijk om een goede kwaliteit van het straatwerk te krijgen.

Ook zijn we in een jaargetijde aan het werk waar het weer veel invloed heeft op de planning, denk aan vorst en sneeuw. Door de vorst van afgelopen weken heeft het werk twee weken stil gelegen. Bestraten op een bevroren ondergrond is niet mogelijk omdat de gevolgen hiervan na verloop van tijd zichtbaar zijn in het straatwerk.

Waarom worden de steentjes er niet machinaal ingelegd?

Omdat de Storm van ’s-Gravensandeweg binnen het beschermd dorpsgezicht valt, worden de huidige stenen hergebruikt. De stenen zijn ook goed genoeg om hergebruikt te worden maar hebben wel als nadeel dat ze niet van gelijk formaat zijn. Door deze maatafwijkingen is het niet mogelijk om door middel van machinaal straten een goede kwaliteit van het straatwerk te krijgen. Vandaar dat er met de hand gestraat wordt.

Op het gedeelte van de Storm van ’s-Gravensandeweg tussen de Duinrellweg en de Van Wijnbergenlaan, ter hoogte van de woningen, kan er overigens wel machinaal bestraat worden. Omdat de geluidsbelasting (veroorzaakt door weggebruik) bij de woningen de norm overschrijd, moet de gemeente hier maatregelen treffen. Om dit te bereiken worden hier nieuwe geluidsreducerende stenen aangebracht. Deze stenen zijn wel maatvast en kunnen en worden ook machinaal aangebracht.

Welke maatregelen worden er getroffen als het verkeer naar Duinrell en het strand gaat toenemen eind maart?

In de reguliere situatie komt het meeste verkeer naar Duinrell via de Lange Kerkdam-Van Oldenbarneveltweg-Van Zuylen van Nijeveltstraat en via de N206-N441-Katwijkseweg. De planning is dat eind maart het gedeelte van de Storm van ’s-Gravesandeweg, tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en ingang Duinrell gereed is. Dit zijn ook de bewegwijzerde routes. Bij de opening van het Duinrellseizoen kan hier dus gebruik van gemaakt worden.

Het attractiepark van Duinrell gaat dagelijks pas na de ochtendspits open. Er is dus nagenoeg geen sprake van conflicten van forenzenverkeer en bezoekersverkeer voor Duinrell. Ook strandverkeer komt gewoonlijk pas na de ochtendspits op gang.

Tijdens wegwerkzaamheden is het onvermijdelijk dat er verkeer omgeleid moet worden en dat er op de omleidingsroutes meer verkeer rijdt. Een extra vertraging van gemiddeld 10 minuten is hierbij zeer acceptabel.

De topdagen van Duinrell vallen in weekenden, vakanties of op feestdagen. Er is dan al minder regulier verkeer aanwezig.

De gemeente heeft met Duinrell afspraken gemaakt dat zij bij grote drukte de verkeersregelinstallatie op de kruising Van Zuylen van Nijeveltstraat – Storm van ’s-Gravesandeweg – Dr. Mansveltkade – Katwijkseweg als volgt mag beïnvloeden:

  • Bij veel verkeer kunnen ze gebruik maken van het zogenaamde Duinrellprogramma in de verkeersregelinstallatie. De stoplichten vanaf zowel de Van Zuylen van Nijeveltstaat en de Katijkseweg richting Storm van ’s-Gravesandeweg staan dan 15 seconden langer op groen (groentijd). Voor het verkeer vanaf de Storm van ’s-Gravesandeweg wordt de groentijd tijdens het Duinrellprogramma met 10 seconden verlengd. Net zoals bij de regulier instelling zijn de groentijden tijdens het Duinrellprogramma verkeersafhankelijk, dat wil zeggen bij geen of een lager verkeersaanbod wordt de groentijd korter. Als het Duinrellprogramma wordt ingeschakeld, blijft dit 10 uur actief.
  • Bij zeer grote topdrukte staat de gemeente Duinrell toe om op de kruising Van Zuylen van Nijeveltstraat – Storm van ’s-Gravesandeweg – Dr. Mansveltkade – Katwijkseweg verkeersregelaars te plaatsen.