WASSENAAR - Waar en op welk tijdstip worden de meeste woninginbraken gepleegd in Wassenaar? Op welke wijze wordt er ingebroken? Wat kan ik doen om een woninginbraak te voorkomen? Hoe kan ik lid worden van een WhatsAppbuurtpreventiegroep?


Antwoorden op de bovenstaande vragen zullen worden gegeven tijdens de veiligheidsavond. Op maandag 16 maart 2020, om 19:30 uur, vindt de veiligheidsavond plaats op het politiebureau van Wassenaar. Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de woningbouw, handhaving en de wijkagent. Ook zal het project WhatsAppbuurtpreventie worden geëvalueerd met de aanwezige WhatsAppbeheerders.

Maandag 16 maart 2020 | 19:30 – 21:00 uur (inloop 19:15 uur) | Politiebureau - Hofcampweg 102.