WASSENAAR - Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft besloten om op de Johan de Wittstraat, tussen de Lange Kerkdam en de Van Zuylen van Nijeveltstraat, het eenrichtingsverkeer tijdelijk om te draaien zodat het verkeer vanaf de Lange Kerkdam richting de Van Zuylen van Nijeveltstraat rijdt.

Het omdraaien van de rijrichting geldt voor de duur van maximaal 10 maanden vanaf 14 maart 2018. Zes maanden na de instelling van wijziging wordt bekeken welke rijrichting de voorkeur heeft. Hiervoor wordt binnen 10 maanden na instelling van deze wijziging een besluit genomen. (Brom)fietsers zijn, net als in de huidige situatie, eenrichtingsverkeer uitgesloten.

Dit besluit is op 8 maart 2018 gepubliceerd in de digitale Staatscourant en is in zijn volledigheid in te zien op de site www.officiëlebekendmakingen.nl, de digitale Staatscourant. Ook is het besluit in te zien tijdens kantooruren bij de centrale balie op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45.

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Het verkeersbesluit blijft gelden totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht) een voorlopige voorziening treffen op verzoek van een belanghebbende die op tijd bezwaar heeft gemaakt. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.