WASSENAAR - In het najaar van 2019 heeft op het Rozenplein een test plaats gevonden met de inzet van verkeersregelaars. De resultaten van deze test zijn onlangs bekend gemaakt en gepresenteerd aan de gemeenteraad. De algemene conclusie is dat de inzet van verkeersregelaars niet het gewenste resultaat oplevert.


Wethouder Caroline Klaver-Bouman (Wegen en Verkeer): “Helaas heeft het experiment met verkeersregelaars niet het positieve effect gehad waarop wij hadden gehoopt. Dat is voor ons echter geen reden om het er maar bij te laten zitten. We gaan nu vol voor een onderzoek naar mogelijkheden om de hoeveelheid verkeer te verminderen. Wassenaar moet verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar blijven.”

Aanleiding onderzoek

De test met verkeersregelaars is een vervolg van een groter verkeersonderzoek naar de verkeersdrukte rondom de A44/N44. Eén van de grootste knelpunten in de bereikbaarheid van Wassenaar betreft het kruispunt A44/N44/Rozenweg. De problematiek wordt hier veroorzaakt door

  • De grote hoeveelheid verkeer;
  • Het beperkte aantal punten waar de automobilist Wassenaar in- of uit kan rijden;
  • Er komen vanuit zes verschillende richtingen auto’s, fietsers en voetgangers. Dat maakt het tot een bijzonder ingewikkelde en lastig te regelen kruising.

Resultaat inzet verkeersregelaars

De verkeersregelaars zijn verschillende ochtenden tijdens de drukke ochtendspits ingezet. De werkwijze was om bij groen licht de fietsers voor de rotonde even tegen te houden zodat de stroom auto’s op gang kon komen en onbelemmerd vanaf het Rozenplein richting het verkeerslicht kon rijden. De inzet van de verkeersregelaars heeft echter niet geleid tot een merkbaar betere afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer.

Hoe nu verder?

Om Wassenaar leefbaar en bereikbaar te houden is het nodig om de verkeerssituatie in heel Wassenaar in een breder verband te bekijken. We willen daarbij nadrukkelijk zoeken naar mogelijkheden om het autoverkeer over Wassenaarse wegen te beperken in plaats van dit verkeer zo goed mogelijk te faciliteren.
Als het aanbod aan verkeer op het Rozenplein vermindert, heeft dit ook een positief effect op de doorstroming zonder dat dit leidt tot extra verkeershinder. Daarnaast gaan we door met het ingezette traject dat moet leiden tot een tot een betere doorstroming op de A44/N44 zelf.