WASSENAAR - Landgoed Duinrell heeft van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen tot het tijdelijk opvangen van asielzoekers in de winterperiode van 7 november 2018 tot en met 8 april 2019.

Goede ervaringen in het verleden met Wassenaar
Gebaseerd op de ervaringen uit het verleden met de winteropvang van asielzoekers en de goede samenwerking met het COA heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar positief gereageerd op het verzoek van het COA. Het COA is daarom blij dat er opnieuw, in goede samenwerking met Duinrell en de gemeente Wassenaar, tijdelijke opvang kan worden gerealiseerd op Duinrell. In de periode 1997 - 2015 heeft het COA tien keer eerder asielzoekers binnen de gemeente Wassenaar opgevangen.

Tijdelijk extra opvangplekken nodig
Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten langer wachten op een woning, door krapte op de woningmarkt. Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan eerder werd verwacht, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen.

Opvang op Landgoed Duinrell
Op Landgoed Duinrell worden deze winter maximaal 930 asielzoekers opgevangen. De komst van de asielzoekers zal vanaf 7 november geleidelijk plaatsvinden. De tijdelijke opvang vindt plaats op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/opvang.