WASSENAAR - De minister van BZK heeft vanwege het Coronavirus besloten tot een aangepaste uitreiking van onderscheidingen tijdens de Algemene Gelegenheid (AG). Op vrijdag 24 april bracht burgemeester Leendert de Lange twee Wassenaarse inwoners op afstand via een beeldverbinding op de hoogte van het koninklijke nieuws en zette hen in het oranje zonnetje. Later dit jaar volgt er alsnog een collectief moment voor het uitreiken van de lintjes.


In Wassenaar zijn er tijdens deze lintjesregen twee onderscheidingen. Eerder dit jaar werden er al zeven onderscheidingen uitgereikt tijdens een zogenoemde Bijzondere Gelegenheid. De Wassenaarders die vandaag gekwalificeerd kunnen worden “als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” zijn:

De heer A. (Bram) Binnendijk (82 jaar)

De heer Binnendijk nam in 1970 het agrarisch bedrijf over van zijn vader, waar hij koeien, schapen en varkens hield. Al op 18-jarige leeftijd is hij begonnen met het organiseren van Jong-Vee-dagen en werd hij lid en penningmeester van de Jongerenbond. Vervolgens kwamen daar steeds meer agrarische organisaties bij en maakte hij als bestuurslid diverse fusies mee van plaatselijk, naar regionaal naar landelijk. Zoals “Ons Belang Stolwijk” dat na twee fusies uiteindelijk in de landelijke Voer coöperatie Agrifirm opging. De heer Binnendijk was daarnaast onder andere actief als afdelingsvoorzitter van Campina Melkunie afd. Wassenaar/Voorschoten, bestuurslid van de Gezondheidsdienst voor Dieren R.O. Midwest en vrijwilliger bij de Sector Agrarische Zaken bij de Rechtbank Den Haag. Naast alle agrarische nevenactiviteiten heeft de heer Binnendijk zich ook verdienstelijk gemaakt voor de Hervormde Gemeente Wassenaar in de rol van veilingmeester (30 jaar) en kerkvoogd (20 jaar). Vanaf 2002 was de heer Binnendijk 13 jaar lang bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter van de ANBO, afdeling Wassenaar. Na de reorganisatie en uittreden was hij medeoprichter van een nieuwe ouderenbond: De Wassenaarse Seniorenbond (Wasbo) en hiervan is hij nog steeds de voorzitter.
De heer A. Binnendijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw R. (Rijkje) de Berg-van Benthem (88 jaar)

De vrijwilligersactiviteiten van mevrouw De Berg-Van Benthem begonnen in de jaren 70 als actief lid van de oudercommissie van de Wethouder Huibregtse School in Wassenaar en als vrijwilligster in het postkantoor. Tijdens haar verblijf in Curaçao verzorgde zij de kinderopvang in de vakanties, werkte zij als vrijwilligster in een dierenasiel en collecteerde zij voor de dierenbescherming. Bijzonder is de inzet van mevrouw De Berg-Van Benthem voor Spoetnik, een stichting die al 25 jaar humanitaire hulp biedt aan de Oekraïne. Al 20 jaar zamelt mevrouw De Berg diverse goederen in en heeft zij voor deze Stichting al meer dan 2100 truien gebreid. Eén keer in de maand rijdt zij naar het depot in Vlaardingen om alles af te leveren. Het geld dat zij ontvangt voor het uitlaten en de opvang van de honden in de buurt, doneert zij aan de Stichting die daar medicijnen voor koopt. Voor de buurtvereniging Rijksdorp verzorgt zij de bloemen voor de zieken. Voor de twee eigenaressen van het postkantoor was zij tot op het laatst mantelzorger en eveneens voor een Wassenaarse veteraan tot aan zijn dood op 104-jarige leeftijd. Mevrouw R. de Berg-van Benthem is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.