WASSENAAR - Voor het burgemeesterschap van Wassenaar hebben 14 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio juli 2019 in functie treden.

De sollicitanten – elf mannen en drie vrouwen – variëren in de leeftijd van 41 tot 63 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting in juni twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Aan de vorige kroonbenoemde burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema, is per 15 januari 2017 ontslag verleend. Momenteel is Frank Koen waarnemend burgemeester van Wassenaar. Hij blijft aan tot het moment waarop de vacature is vervuld.