WASSENAAR - “Help ons Wassenaar nog leuker en aantrekkelijker te maken!” Dat is de oproep van wethouder Caroline Klaver (Toerisme en Recreatie) aan de inwoners van Wassenaar. Op vrijdag 22 februari vulde zij als eerste en tevens als inwoner van Wassenaar, een enquête in over de horeca in de gemeente.

Momenteel wordt in opdracht van de gemeente Wassenaar onderzoek gedaan naar de horecasector. Een belangrijk onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de mening van inwoners over horecabedrijven in Wassenaar. Zo kunnen de gemeente en ondernemers nog beter op de wensen en behoeften van de inwoners inspelen.

Enquête
Wat vindt u van de horeca in Wassenaar? Mist u bepaalde type bedrijven? Wat kan/moet er beter? Dit zijn vragen waar gemeente Wassenaar graag een antwoord op wil weten. Daarom is er een online vragenlijst samengesteld. De enquête is te vinden op www.horeca-maatwerk.nl/vragenlijst. De vragenlijst is er in het Nederlands en in het Engels. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. De enquête kan tot 31 maart 2019 worden ingevuld.

Nauwe samenwerking
“Voor de versterking van het voorzieningenniveau is extra inzicht in de horecabranche noodzakelijk. Het gaat om gerichte informatie over de wijze waarop het aanbod en de behoefte van inwoners en bezoekers nog beter op elkaar kunnen aansluiten. Wassenaar wil een aantrekkelijk dorp zijn voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Nu en in de toekomst,“ aldus wethouder Caroline Klaver.

De gemeente Wassenaar werkt samen met ondernemers, het centrummanagement, bewoners en overige betrokkenen aan het versterken van het voorzieningenniveau in Wassenaar. Zo wordt nauw samengewerkt met Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing, is onder andere de centrumvisie opgesteld en onlangs het Beeldkwaliteitsplan voor het centrum vastgesteld.

Vul de enquête in en win!
Uit de ingevulde vragenlijsten worden twee winnaars gekozen. Zij ontvangen een waardebon, welke te besteden is bij horecagelegenheden in Wassenaar.