WASSENAAR - De werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravesandeweg, waarbij het deel tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van Wijnbergenlaan is afgesloten voor alle verkeer, hebben geleid tot veel verkeersstremmingen in een groot deel van Wassenaar. De gemeente heeft een aantal omleidingsroutes ingesteld en maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer in goede banen te leiden. Maar deze blijken niet toereikend te zijn. Daarom is er op donderdag 10 januari een integraal spoedberaad geweest tussen het gemeentebestuur, verschillende betrokken ambtenaren, de aannemer, de verkeersregelaars en afgevaardigden van Ondernemend Wassenaar.

Een groot deel van de verkeersgebruikers in Wassenaar tijdens de spits, betreft sluipverkeer dat de A44 in de richting van Den Haag probeert te mijden. Daarom neemt de gemeente een aantal aanvullende noodmaatregelen om verkeer komende vanuit Katwijk te ontmoedigen.

Maatregelen voor sluipverkeer van buiten Wassenaar
Om het sluipverkeer van buiten de gemeente te ontmoedigen, worden er verschillende maatregelen genomen:
- Er komt de komende drie weken tijdelijk een grote verlichte tekstkar op de Provincialeweg, komend uit de gemeente Katwijk, voor de afslag Wassenaarseweg. Hier staat op: ‘Ernstige verkeershinder doorgaand verkeer Wassenaar, Den Haag via N206/ A44’. Tegelijkertijd komt er 25 meter voor de kruising (ook op de N206) een definitief bord met dezelfde mededeling, dat blijft staan tot het einde van de werkzaamheden.
- Als het verkeer vastloopt op de Katwijkseweg richting de Van Zuylen van Nijeveltstraat, dan wordt het verkeer via de Kokshornlaan verdeeld over Wassenaar met behulp van Verkeersregelaars.
- Als het nodig is, wordt verkeer vanuit Katwijk tijdelijk tegengehouden door verkeersregelaars, totdat het verkeer in Wassenaar weer extra deelnemers aan kan.
- De werkzaamheden worden bij alle invalswegen van Wassenaar aangegeven door middel van informatieborden.
- Er komt een bord op de Van Oldenbarneveltweg voor de rotonde Lange Kerkdam, met daarop de tekst: ‘Den Haag rechtdoor’. Hierbij wordt het doorgaande verkeer over de Prinsenweg gestuurd.
- Er is contact geweest met de gemeente Katwijk. Ook zij gaan hun inwoners wijzen op de werkzaamheden in Wassenaar. Alle berichtgeving vanuit de gemeente Wassenaar wordt ook gedeeld met media in de Bollenstreek.
- De omleidingen worden aangemeld bij de providers van navigatiesystemen, zodat routes voorlopig niet meer door Wassenaar worden geleid.

Maatregelen in Wassenaar zelf
Ook in Wassenaar zelf worden er aanvullende maatregelen genomen:
- De verkeersregelaars zijn per direct ingezet op de twee rotondes aan de Van Oldenbarneveltweg. Verkeer wordt hierbij gedoseerd doorgelaten (om en om vanuit beide richtingen).
- Op de omleidingsroute worden meer en duidelijkere borden geplaatst.
- Er is nauw contact met de hulpdiensten over de omleidingsroutes en alternatieve wegen. Deze zijn in goed onderling overleg opgesteld.

De komende tijd worden de verkeerssituatie in Wassenaar regelmatig geëvalueerd. Daar waar nodig, worden de maatregelen bijgesteld of aangevuld.

Vragen van weggebruikers
Er zijn twee vragen die veelvuldig door inwoners worden gesteld:
Vraag: Waarom kan de Storm van ’s-Gravesandeweg niet gedeeltelijk opengesteld worden voor verkeer?
Antwoord: Omdat de weg te smal is, is het volgens de arbowet (veiligheid en werkomstandigheden van de wegwerkers) niet toegestaan om de weg gedeeltelijk open te stellen.

Vraag: Waarom wordt de Johan de Wittstraat niet weer als tweerichtingsverkeer opengesteld?
Antwoord: Vorig jaar is er een reconstructie geweest aan de Johan de Wittstraat, waarbij de weg is ingericht als een eenrichtingsweg. Deze is daarom te smal om weer te gebruiken als tweerichtingsweg.

Vragen en opmerkingen
De gemeente verwacht met de aanvullende maatregelen de overlast voor een groot deel te beperken, maar kan deze niet volledig voorkomen. Wij vragen weggebruikers dan ook om rekening te houden met extra reistijd. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de werkzaamheden? Stuur een mail naar storm@wassenaar.nl.