WASSENAAR - Ieder jaar worden alle 355 gemeenten van Nederland met elkaar vergeleken op ongeveer 100 kenmerken. Wassenaar scoort al jaren op rij erg hoog in het onderzoek van Elsevier Weekblad en Bureau Louter. Ook dit jaar staat de gemeente weer op nummer 1 van Zuid-Holland en in de op 5 van Nederland.

Categorieën
De scores worden verdeeld over 11 categorieën: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte en bereikbaarheid. Wassenaar wordt met name geroemd om de grote hoeveelheid en diversiteit van groen en natuur, de hoge mate van betrokkenheid van inwoners bij de gemeente, de aantrekkelijke woonhuizen en monumenten, de diversiteit in het aanbod van onderwijs en de nabijheid en variëteit aan voorzieningen als musea, sportvoorzieningen, horeca en zorgvoorzieningen.

Op weg naar Wassenaar 2030
De gemeente wil de woonkwaliteit van Wassenaar van het hoogste niveau houden. Daarom is het programma Op weg naar Wassenaar 2030 opgesteld. We werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, dat duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet. Meer informatie over Op weg naar Wassenaar 2030 is te vinden op www.wassenaar.nl/midtermreview. Aan de hand van filmpjes en infographics wordt teruggeblikt op wat er de afgelopen tijd is gedaan om de leefkwaliteit in Wassenaar hoog te houden en wordt vooruit gekeken naar waar er de komende tijd aan wordt gewerkt.

Het hele rapport van Elsevier Weekblad en Bureau Louter over Wassenaar is te vinden op de website van Elsevier.