WASSENAAR - Op dinsdag 6 maart organiseert het wijkmanagement van de gemeente Wassenaar weer een Wassenaar zijn we samen.

Dit is een bijeenkomst voor alle inwoners die zich inzetten voor hun buurt, wijk of straat. Bestuursleden van wijk- en buurtverenigingen en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de wijk zijn hier persoonlijk voor uitgenodigd.

De avond vindt plaats in het Sophiekehuis, van Zuylen van Nijeveltstraat 313. En begint om 19.00 uur. Tijdens de avond gaan we met elkaar in gesprek over thema’s zoals groen in de wijk, vrijwilligers, AED’s en burgerhulpverlening, het wijkmanagement en mogelijkheden die de Wmo kan bieden als het gaat om hulp en ondersteuning. Elke tafel heeft een gastheer of gastvrouw die deskundig is op een onderwerp.

De avond is vrij toegankelijk voor inwoners van Wassenaar. Burgemeester Frank Koen en wethouder Bert Doorn zullen de avond ook bijwonen. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een mail naar wijkmanagement@wassenaar.nl of neem contact op met Kim de Jeu, wijkmanager telefoon 06 - 46 13 58 19.