GEMEENTE WASSENAAR - Het zou fijn zijn als een kind een veilig thuis heeft en zichzelf kan zijn. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Voor deze kinderen is een nieuw thuis, voor korte of langere tijd, van levensbelang. En pleegouders zijn hiervoor hard nodig. 30 oktober tot en met 6 november is de Week van de Pleegzorg. De gemeente bedankt alle pleeggezinnen in Wassenaar voor hun belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het geluk van kwetsbare kinderen.

Met het project Jeugdhulp in Gezinsvormen werken gemeenten en pleegzorginstanties uit de regio aan het verder verbeteren van de pleegzorg. Wethouder Inge Zweerts de Jong: “Het is heel ingrijpend als een kind uit huis wordt geplaatst, voor het kind én het gezin. Als het uithuisplaatsing echt de beste oplossing is, willen we dat kinderen worden opgevangen in alternatieve en kleinschalige gezinsvormen. Om pleegkinderen en de pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen werken we bijvoorbeeld aan voorlichtingsfilms, ontmoetingen voor pleegouders om ervaringen uit te wisselen en trainingen voor professionals.”

Pleegouders zijn nodig
Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd. Op dit moment zijn er in Nederland 23.000 pleegkinderen. In Wassenaar zijn nu ruim 20 pleeggezinnen. Het aantal nieuwe pleegouders is dit jaar toegenomen. Toch is er nog steeds een tekort en wachten nog veel kinderen op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleeggezinnen hard nodig.

Pleegouder zijn kan ook in het weekend of in de vakantie
Een van de pleeggezinnen in Wassenaar vangt een kind om de week in het weekend op. “Wij hebben het zelf heel goed en we willen graag ons steentje bijdragen. We wisten niet dat er ook kinderen zijn die alleen in het weekend een plek zoeken. Dus toen we dat hoorden, zijn we voor weekendpleegzorg gegaan. Het was in het begin best even wennen, maar het is echt heel mooi om te doen. Onze weekenden zijn soms best druk nu, maar ook supergezellig. Het verrijkt echt je leven.” Jeugdformaat is de organisatie die pleegzorg regelt. Je kunt fulltime pleegouder zijn, maar ook in deeltijd. “Jeugdformaat biedt goede begeleiding bij het pleegouderschap. Er zijn in Wassenaar vast meer mensen die de tijd en ruimte hebben om een kind een of meer weekenden per maand op te vangen.”

Kaart voor pleeggezinnen in Wassenaar
De gemeente heeft pleeggezinnen in Wassenaar een kaart en een boekenbon gestuurd als dank voor hun inzet. Bent u ook pleegouder maar heeft u niets ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via 14070 of gemeente@wassenaar.nl. Vermeld duidelijk dat het om de Week van de Pleegzorg gaat. In verband met de privacy konden nu alleen de gezinnen bereikt worden die in beeld zijn van Jeugdformaat en Enver.

Meer informatie
Lees meer over het pleegouderschap op www.pleegzorg.nl of www.wordpleegouder.nl.