WASSENAAR - Op maandag 7 januari is de gemeente Wassenaar gestart met werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravesandeweg, waarbij het deel tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van Wijnbergenlaan is afgesloten voor alle verkeer. Hierbij heeft de gemeente gezien dat de werkzaamheden, naast de verwachte extra drukte op andere wegen, hebben geleid tot zeer gevaarlijke situaties door onverantwoorde verkeershandelingen van een aantal weggebruikers.

Automobilisten keren bijvoorbeeld midden op de weg en er rijden auto’s door de Langstraat tegen het verkeer in om de verkeersdrukte te vermijden. In de Havenstraat rijden automobilisten twee kanten op terwijl het hier eenrichtingsverkeer betreft. Reden voor de gemeente om hier strenge maatregelen op te nemen. De gemeente heeft daarom extra inzet gevraagd van de politie in Wassenaar om te handhaven op onveilige verkeershandelingen van weggebruikers. Het in gevaar brengen van andere weggebruikers wordt streng bestraft. Ook worden er op drukke plekken extra BOA’s en verkeersregelaars ingezet om de situatie te monitoren en te begeleiden.

Verzoek aan alle weggebruikers
Wethouder Caroline Klaver-Bouman: "Ik vind het vervelend dat er ruim vijf maanden overlast zal zijn. We vragen veel geduld van inwoners, ondernemers en iedereen die normaal gesproken over de Storm van ‘s-Gravesandeweg rijdt. Maar de werkzaamheden zijn noodzakelijk en onvermijdelijk.” De wethouder heeft ook een verzoek aan alle weggebruikers: "Ondanks dat de omleidingsroute tijdens de werkzaamheden niet een snelle route voor u zal zijn, wil ik u vragen om u aan de geldende verkeersregels te houden en ook niet op zoek te gaan naar sluiproutes. Als u dat wel doet, zorgt u voor overlast bij de mensen die daar wonen en andere verkeersdeelnemers. Ik hoop enorm dat u daar, ondanks de drukte, rekening mee houdt. Ook vraag ik u om voorzichtig te zijn als u langs de mensen rijdt die de werkzaamheden uitvoeren. Ook zij komen na hun werkdag graag weer veilig thuis."

Communicatie over de werkzaamheden
Er zijn bij de gemeente diverse klachten binnengekomen van inwoners die aangeven niet te zijn geïnformeerd door de gemeente over de werkzaamheden. Vanaf maandag 17 december 2018 hebben er langs de Storm van ’s-Gravesandeweg gele vooraankondigingsborden gestaan. Ook zijn inwoners en ondernemers over de werkzaamheden geïnformeerd door middel van een advertentie in de Wassenaarse Krant op donderdag 27 december. Er zijn meerdere nieuwsberichten over dit onderwerp gepubliceerd op de gemeentelijke website, op Twitter en er is een speciale projectpagina aangemaakt voor meer informatie over de werkzaamheden (www.wassenaar.nl/storm). Direct omwonenden van zowel het werkgebied als van de omleidingsroute hebben een brief in de brievenbus ontvangen. Direct omwonenden aan het werkgebied zijn uitgenodigd voor een speciale informatieavond op woensdag 31 oktober.