WASSENAAR -Wethouder Lia de Ridder ging tijdens Nationale Ouderendag mee met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMOW) op signalerend huisbezoek bij mevrouw Van Deursen. Dit bezoek wordt ook wel het 78+ gesprek genoemd. Het bezoek is voor de SMOW een gelegenheid om te vertellen over de voorzieningen die er in Wassenaar zijn en om te vragen naar de behoeften van de oudere. Nationale Ouderendag is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.


Wethouder Lia de Ridder: “Heel waardevol om te zien wat de betekenis van het 78+ gesprek is. Ik ben erg blij met de vrijwilligers die op deze manier de behoeften van de thuis wonende ouderen inventariseren, bijdragen aan het oplossen van knelpunten en al doende nog een gezellige middag hebben ook.”

Signalerend huisbezoek voor ouderen tussen 78 en 81 jaar

De Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) schrijft alle inwoners die 78 jaar worden een brief om te vragen of ze mee willen doen aan dit project. Als de oudere zich aanmeldt voor het signalerend huisbezoek wordt er een afspraak gemaakt. De vrijwilliger die op bezoek komt, informeert over de voorzieningen in Wassenaar. Verder kijken ze samen, aan de hand van een in te vullen vragenlijst, naar de behoeften op het gebied van zorg, huisvesting, mobiliteit, gezondheid, financiën en contacten met anderen.

Volgend jaar weer

“Mooi om te zien dat mevrouw van Deursen ondanks haar visuele handicap en met wat ondersteuning van haar kinderen, nog heel zelfredzaam is. Maar omdat zij heel slecht ziend is, durft zij niet meer alleen de straat op en beweegt ze minder dan ze zou willen. Daarom wil ze binnenkort naar de fysiotherapeut. Hoewel mevrouw Van Deursen nog heel goed regie heeft op haar leven, gaf ze aan graag volgend jaar weer een gesprek te hebben. Fijn dat de SMOW dat vervolg ook aanbiedt,” aldus de wethouder.

SeniorenAdviseur

Als de oudere tijdens het gesprek aangeeft eigenlijk wel meer hulp en ondersteuning te willen, wordt hij of zij doorverwezen naar de SeniorenAdviseur van de SMOW. De adviseur kan bijvoorbeeld helpen bij het invullen van formulieren, financiële regelingen, mantelzorgondersteuning en allerlei andere vragen waar de vrijwilliger op dat moment geen antwoord op heeft.

Aandacht kan kwetsbaarheid voorkomen

De vergrijzing in Wassenaar neemt de komende jaren verder toe. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, terwijl de zelfredzaamheid soms vermindert en de eenzaamheid toeneemt. Een goed aanbod van voorzieningen en activiteiten voor ouderen kan kwetsbaarheid voorkomen en een vitaliteit en zelfstandigheid stimuleren. Het beleid van de gemeente Wassenaar is erop gericht om eenzaamheid te verminderen en om te voorkomen dat mensen zo min mogelijk buiten de boot vallen. Een goede samenwerking met organisaties zoals de SMOW is daarin heel belangrijk.