WASSENAAR - Heb je verhuisplannen? Hoe wil je wonen? Wil je kopen of huren? Zijn er wel genoeg huizen in Wassenaar? Vragen die de gemeente stelt aan alle jong volwassenen in Wassenaar. Alle inwoners van Wassenaar tussen de 18 en 30 jaar hebben een brief ontvangen met het verzoek een enquête in te vullen die gaat over hun woonwensen en woonbehoeften.

Woonwensen jong volwassenen

Nog dit jaar verschijnt de vernieuwde woonvisie Wassenaar. Om deze visie zo goed mogelijk op de inwoners van Wassenaar af te stemmen, worden de woonbehoeften en woonwensen van verschillende doelgroepen onderzocht. Een belangrijke groep vormen de jong volwassenen in de leeftijd 18-30 jaar.
Wethouder De Ridder (Wonen): “Wassenaar wil een dorp zijn voor iedereen. Ook voor jong volwassenen die aan het begin staan van een maatschappelijke carrière, gezin of jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Met behulp van de enquête willen we de woonbehoeften én woonwensen van jong volwassenen in beeld krijgen. We hopen dan ook dat iedereen de tijd wil nemen de enquête in te vullen.”
Alle jong volwassenen in Wassenaar hebben een brief ontvangen met de inlogcode voor de enquête. Deze kan ingevuld worden tot 14 september.

Woonvisie 2021-2025

Eind 2020 verschijnt de vernieuwde woonvisie 2021-2025 van Wassenaar. In deze woonvisie is het gemeentelijk woonbeleid vastgelegd. De woonvisie vormt de basis voor de woningbouw in de gemeente en voor de prestatieafspraken met de wooncorporaties.