WASSENAAR - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in raadhuis De Paauw tekenden op zaterdag 25 juni de fractievoorzitters Gerbrand Nijman (VVD), Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar!) en Sonja Hibbert (GroenLinks) het nieuwe coalitieakkoord. Dit akkoord, met de titel ‘Zelfbewust, duurzaam en realistisch’, bevat op hoofdlijnen de afspraken tussen de coalitiepartijen voor het beleid van de komende vier jaar.


Het nieuwe college bestaat straks, naast de burgemeester, uit vier wethouders: Caroline Klaver-Bouman (VVD), die ook deelnam aan het vorige college, wordt wethouder Mens en Maatschappij. Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) neemt de portefeuille Bestuur en Middelen voor zijn rekening. Bart Boon (Lokaal Wassenaar!) wordt wethouder Fysieke Leefomgeving. Aart van Sloten (GroenLinks) wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Natuur, Klimaat en Mobiliteit.

De kandidaat-wethouders zijn geen van allen onbekenden in de Wassenaarse politiek.

Caroline Klaver-Bouman (VVD) was in het vorige college wethouder Economische ontwikkeling, Verkeer en Vervoer. Caroline Klaver was vanaf 2014 tot 2018 raadslid en van 2016-2018 fractievoorzitter voor de VVD. Na een carrière in de marketing werkte zij sinds 2002 tot heden als eerstegraads docent Economie bij diverse onderwijsinstellingen.

Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) is oprichter van Hart voor Wassenaar en sinds 2014 raadslid voor de gemeente Wassenaar. Henri Hendrickx werkte in het verleden in diverse directie- en managementfuncties.

Bart Boon (Lokaal Wassenaar!) is sinds 2006 raadslid voor de gemeente Wassenaar. Hij trad voor Lokaal Wassenaar! op als woordvoerder Fysieke Leefomgeving en was fractievoorzitter. Daarnaast was hij voorzitter van de raadswerkgroep Structuurvisie en lid van de werkgeverscommissie. Bart Boon is stedenbouwkundige en werkt momenteel als senior coördinerend beleidsadviseur Woningbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor werkte hij voor verschillende gemeenten als coördinator en senior-beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Aart van Sloten (GroenLinks) was in de afgelopen raadsperiode raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks. Aart van Sloten is beleidsadviseur milieu, circulariteit en duurzaamheid Ministerie van Defensie.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 28 juni om 20.15 uur in raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22, vindt de installatie van de nieuwe bestuurders plaats.