WASSENAAR - Vanmorgen heeft Berend Potjer, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, in Wassenaar een nieuwe weidevogelpolder geopend op grond van Stichting Twickel. Daarmee is het leefgebied van de weidevogels met ruim 30 hectare vergroot. En dat is hard nodig. Want weidevogels, en de grutto in het bijzonder, hebben het moeilijk.

Vruchtbare samenwerking


Al een aantal jaar werken boeren en Stichting Twickel aan het behoud van weidevogels op de gronden van de stichting in Wassenaar. Daarom richtten zij een aantal jaar geleden een kleine weidevogelpolder in, in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en agrarisch collectief de Groene Klaver.

Het resultaat smaakte naar meer. Dankzij een vruchtbare samenwerking én steun van de provincie Zuid-Holland, is nu een nog veel grotere polder geschikt gemaakt voor weidevogels. Samen met de eerste polder is het leefgebied van de grutto rondom Santhorst nu uitgebreid tot zo’n 40 ha.

Biodiversiteit

Op 23 mei vierden de samenwerkingspartners de realisatie, in aanwezigheid van onder andere de wethouders ruimtelijke ordening en duurzaamheid van Wassenaar en Voorschoten. Berend Potjer, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, en Jan Jaap de Graeff, oud-bestuurslid van stichting Twickel, verrichten samen de openingshandeling; ze onthulden een peilschaal met metalen grutto.

Potjer: ‘Veenweidegebied zoals dit, waar weidevogels zich thuis voelen, is uniek in de wereld. Zuid-Holland werkt er hard aan om biodiversiteit te behouden en versterken, dus ik ben heel erg trots op dit resultaat. En dat in de week van de biodiversiteit!’

Dras en gras

Weidevogels, zoals de grutto, maar bijvoorbeeld ook de kievit, de scholekster en de tureluur, houden van bloemrijke weides vol insecten en drassig grasland. Dit soort open en gevarieerde weides zijn er steeds minder in Nederland.

Om het landschap weer geschikt te maken voor weidevogels, is het waterpeil in het broedseizoen in de Wassenaarse polder met zo’n 20 cm verhoogd. Bij dit nieuwe waterpeil ontstaat de gewenste variatie: ondiepe plassen en drassige stukken, terwijl er ook een stuk droog blijft. Ook passen de boeren hun maaibeheer aan: voortaan maaien ze deze weides pas na half juni. Zo kunnen de vogels hun kuikens rustig grootbrengen.

Rust

De genodigden vierden de realisatie van deze weidevogelpolder op gepaste afstand, want weidevogels zijn gebaat bij rust. Vandaar ook dat de weidevogelpolder niet opengesteld is voor publiek. De samenwerkingspartners zijn blij met het resultaat, want met de verrekijker werden inderdaad al een aantal grutto’s gespot. Hopelijk worden dat er meer de komende jaren. Dan zal het karakteristieke ‘grutto, grutto, grutto’ weer te horen zijn.