WASSENAAR - De AVG vraagt organisaties om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. In hoeverre lukt het de scholen om hieraan te voldoen? Om die vraag goed te beantwoorden houdt Privacy op School een benchmark bij voor het onderwijs. De Nutsschool in Wassenaar heeft met een overall gemiddelde volwassenheidscore van 3,3 de hoogste score binnen de categorie Primair Onderwijs in onze AVG Benchmark. Reden genoeg om hen eens flink in het zonnetje te zetten!

Afgelopen week gingen wij langs bij Erik Los, directeur van de Nutsschool, om hem te verrassen met de Privacy op School Award. Hij gaf aan blij verrast te zijn en de award graag in ontvangst te nemen. Uiteraard namens de eigen organisatie maar in het bijzonder namens Rob van Noort, Privacy Officer bij de Nutsschool en kartrekker op het gebied van de AVG.

De uitreiking van deze Privacy op School Award doen we niet zonder reden op 25 mei 2022. Het is die dag precies vier jaar geleden dat de AVG-wetgeving binnen de EER in werking trad.

De volwassenheidsscore van de organisatie, 3,3 (schaal 1-5) geeft aan dat zij in voldoende mate in controle zijn als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) niet alleen is vastgesteld, maar ook dat dit volledig is en bekend bij de betrokkenen in de organisatie. Bij de uitgevoerde audit is gebleken dat de Nutsschool hier aantoonbaar werk van heeft gemaakt.