WASSENAAR - De AVG vraagt organisaties om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. In hoeverre lukt het de scholen om hieraan te voldoen? Om die vraag goed te beantwoorden houdt Privacy op School een benchmark bij voor het onderwijs. Het Krimpenerwaard College en Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar zijn de organisaties die het afgelopen jaar met een overall gemiddelde volwassenheidscore van 3,0 (schaal 1-5) het hoogst hebben gescoord in onze AVG Benchmark. Reden genoeg om hen eens flink in het zonnetje te zetten!


Afgelopen week gingen wij langs bij Rutger van den Bosch, Hoofd Facilitaire Zaken van het Krimpenerwaard College en Jos Dohle, Privacy Officer van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, om hen te verrassen met de Privacy op School Award. Beiden gaven aan blij verrast te zijn en de award graag in ontvangst te nemen. Uiteraard namens de eigen organisaties en in het bijzonder de bij het IBP-traject direct betrokken medewerkers.


Het Krimpenerwaard College verdient het om in het zonnetje gezet te worden. Zij hebben, binnen het voortgezet onderwijs, het hoogst gescoord in onze AVG Benchmark. Datzelfde geldt voor Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, die de hoogste score behaalde van de primair onderwijs organisaties. De uitreiking van deze Privacy op School Award doen we niet zonder reden op 25 mei 2021. Het is die dag precies drie jaar geleden dat de AVG-wetgeving binnen de EUR in werking trad.

De volwassenheidsscore van beide organisaties geeft aan dat zij in voldoende mate in controle zijn als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent niet alleen dat het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) is vastgesteld, maar ook dat dit volledig is en bekend bij de betrokkenen in de organisatie. Bij de uitgevoerde audits is gebleken dat zowel het Krimpenerwaard College en Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar hier aantoonbaar werk van hebben gemaakt.