ZUID HOLLAND - De zwemwaterlocaties voor het zwemseizoen 2018 zijn door GSvastgesteld. Tijdens het seizoen (1-05 tot 1-10-2018) worden de locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit.

Locaties die niet zijn aangewezen door de provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen op andere locaties wordt om die reden altijd afgeraden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de landelijke informatieborden en zijn te vinden op de kaart op de landelijke website: www.zwemwater.nl.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit met zwemwaterlocaties van 5 februari januari tot en met 19 maart 2018 downloaden van www.zuid-holland.nl/zwemwater of inzien op werkdagen in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1, Den Haag).

Beroep

U kunt tot en met 19 maart 2018 bij voorkeur schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerplijst zwemwaterlocaties 2018'. U kunt ook mondelinge zienswijzen indienen, hiervoor en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Water en Groen, mevrouw. V.V. Pherai: 0704416211

.